Kontakt

Styrelsen i Föreningen Bruksgården

Översta raden från vänster:
Tomas Axelson-Fisk       tax@du.se
Michael Möller               michael.s.moller@gmail.com
Marie Gustafsson           marie@byggpejling.se
Gunnar Axelsson-Fisk  gunnar@vibafemba.se
Nedersta raden från vänster:

Gunnel Bäckstrand       gunnel.backstrand@telia.com
Kicki Deckel                    k_deckel@hotmail.com
Iver Helgaker                 helgaker@hotmail.com
Inte med på bild:
Roger Blunck                 roger.blunck@telia.com
Berit Axelson-Fisk,        baxfisk@yahoo.com

Glashuset, uthyrning:
Marie Lundh                 marie_lundh@telia.com

Bruksgården, uthyrning av rum:
Berit Axelson-Fisk, baxfisk@yahoo.com

Kontaktpersoner under vissa högsommarveckor:
Kicki Deckel, K_Deckel@hotmail.com
Marie Gustafsson, marie@byggpejling.se

Museet, guidade visningar för grupper:
Marie Lundh, marie_lundh@telia.com

Ärlandhallen, konstutställningar:
Gun Gambring, 070-6373985

2020 Ansvariga funktionärer – Föreningen Bruksgården

Föreningen Bruksgården, foreningenbruksgarden@hotmail.com