Museet är främst en mötesplats som speglar  miljön på ”bruke”. Här visas hela processen vid munblåsningsmetoden av fönsterglas samt efter dess nedläggning,
maskintillverkningen. Bruksmiljön är väl dokumenterad genom ett rikt material av foto, verktyg, ritningar och mycket annat från starten 1857 till nedläggningen 1939.

Modell av bruket

 

   
Cylindrarna visar hur
fönsterglasen kom till.
Montrar med glasföremål och
diplom på väggen


Marie berättar om glasbruket för
intresserade besökare på museet.


Väggen med foton av arbetarna

Museet är inte öppet dagligen. Vid önskemål om guidad visning för grupper kontakta Marie Lundh.

Epost: marie_lundh@hotmail.com