Bruksmuseet

Museet är främst en mötesplats som speglar  miljön på ”bruke”. Här visas hela processen vid munblåsningsmetoden av fönsterglas samt historien efter nedläggningen av glasbruket.
Bruksmiljön är väl dokumenterad genom ett rikt material av foton, verktyg, ritningar och mycket annat från starten 1857 till nedläggningen 1939.


Modell av bruket


Cylindrarna visar hur fönsterglasen kom till.


Montrar med glasföremål och diplom på väggen.


Marie berättar om glasbruket för
intresserade besökare på museet.


Väggen med foton av arbetarna.

Museet är öppet under caféveckorna, i övrigt enligt överenskommelse. (Marie Lundh Telefon: 0702-18 03 34, Epost: marie_lundh@telia.com). Telefonnummer till kontaktpersoner finns på museets ytterdörr.