Annat som händer på bruket

Vill du ha något publicerat på hemsidan om en aktivitet eller bara vill informera något som kan vara av intresse är välkommen att maila:
niklas.t.hjelmqvist@gmail.com