Ny informationstavla på plats vid Glasbruket

En nyhet för året är den informationsskylt som står intill Glashuset. Här kan den besökande se hur bruket såg ut när det var i drift och läsa om de olika byggnaderna som fanns på den tiden.

I kartan på skylten finns Glava Glasbruks kulturstig inritad och det går att låna med sig en karta under promenaden.

På informationsskyltens baksida finns fotografier över bruket med tillhörande beskrivningar av de byggnader som fanns på bruket i slutet av 1930-talet.