Kontakt

Styrelsen i Föreningen Bruksgården:

Tomas Axelson-Fisk

 tax@du.se

Michael Möller

michael.s.moller@gmail.com

Marie Gustafsson

marie@byggpejling.se

Gunnar Axelsson-Fisk

gunnar@vibafemba.se

Gunnel Bäckstrand

gunnel.e.backstrand@gmail.com

Iver Helgaker

 helgaker@hotmail.com

Roger Blunck 

roger.blunck@telia.com

Berit Axelson-Fisk 

baxfisk@yahoo.com

Hans Gustafson 

hans_gustafson@hotmail.com

Peter Granberg 

pgg@msib.se 

Glashuset, uthyrning:
Marie Lundh                 marie_lundh@telia.com

Bruksgården, uthyrning av rum:
Berit Axelson-Fisk, baxfisk@yahoo.com

Kontaktpersoner under vissa högsommarveckor:
Kicki Deckel, K_Deckel@hotmail.com
Marie Gustafsson, marie@byggpejling.se

Museet, guidade visningar för grupper:
Marie Lundh, marie_lundh@telia.com

Ärlandhallen, konstutställningar:
Gun Gambring, 070-6373985

2020 Ansvariga funktionärer – Föreningen Bruksgården.PDF

Föreningen Bruksgården, foreningenbruksgarden@hotmail.com