Uncategorized

Välkommen till Föreningen Bruksgårdens arbetsdagar sommaren 2021

Vi träffas måndagar kl 9- ca12 under tiden 28/6 – 9/8. Alla är välkomna att hjälpa till att vårda utemiljön på Glasbruket eller att arbeta med något i våra byggnader. Vi träffas vid Bruksgården och arbetar och fikar tillsammans under måndagsförmiddagarna. Välkommen! Styrelsen Föreningen Bruksgården

Mur av stenar på Vegårdsudden

Som syns på Vedgårdsudden har en mur av stenblock lagts mot Föreningen Bruksgårdens gräns. Det är inte Föreningen som gjort detta. Vi värnar fortsatt allas rätt till naturupplevelser och tillgång till stranden. Vi ska fortsätta att nyttja udden som vi alltid gjort. Allemansrätten gäller och det är fritt för alla att passera mellan stenarna då …

Mur av stenar på Vegårdsudden Läs mer »

Ny plats för iläggning av båt

I samband med stenblocksmurens uppförande spärrades även vägen för att förhindra fri båtiläggning. En båtiläggningsplats har nu därför istället iordningsställts av och för oss på Glava Glasbruk. Alla som behöver lägga i båt kan nu göra det från Harnäset, precis efter bron. Parkera bilen utanför Glashuset om du är ute på sjön över dagen.