Museet är främst en mötesplats som speglar  miljön på ”bruke”. Här visas hela processen vid munblåsningsmetoden av fönsterglas samt efter dess nedläggning,
maskintillverkningen. Bruksmiljön är väl dokumenterad genom ett rikt material av foto, verktyg, ritningar och mycket annat från starten 1857 till nedläggningen 1939.


Modell av bruket


Cylindrarna visar hur fönsterglasen kom till.


Montrar med glasföremål och diplom på väggen.


Marie berättar om glasbruket för
intresserade besökare på museet.


Väggen med foton av arbetarna.

Museet är inte öppet dagligen. Vid önskemål om guidad visning för grupper kontakta Marie Lundh.

Epost: marie_lundh@telia.com