Välkommen till Föreningen Bruksgårdens arbetsdagar sommaren 2021

Vi träffas måndagar kl 9- ca12 under tiden 28/6 – 9/8.

Alla är välkomna att hjälpa till att vårda utemiljön på Glasbruket eller att arbeta med något i våra byggnader.

Vi träffas vid Bruksgården och arbetar och fikar tillsammans under måndagsförmiddagarna.

Välkommen!

Styrelsen Föreningen Bruksgården

Ny plats för iläggning av båt

I samband med stenblocksmurens uppförande spärrades även vägen för att förhindra fri båtiläggning. En båtiläggningsplats har nu därför istället iordningsställts av och för oss på Glava Glasbruk. Alla som behöver lägga i båt kan nu göra det från Harnäset, precis efter bron. Parkera bilen utanför Glashuset om du är ute på sjön över dagen.

Mur av stenar på Vegårdsudden

Som syns på Vedgårdsudden har en mur av stenblock lagts mot Föreningen Bruksgårdens gräns. Det är inte Föreningen som gjort detta. Vi värnar fortsatt allas rätt till naturupplevelser och tillgång till stranden. Vi ska fortsätta att nyttja udden som vi alltid gjort. Allemansrätten gäller och det är fritt för alla att passera mellan stenarna då man går ner till udden eller sjön.

Markägaren som placerat ut stenmuren har i juni 2021 av Arvika Kommun mot ett vite på 50 000:- ålagts att inom tre månader ta bort samtliga ditlagda stenar då det bryter mot strandskyddet och förhindrar fri tillgång till stranden.

Ny informationstavla på plats vid Glasbruket

En nyhet för året är den informationsskylt som står intill Glashuset. Här kan den besökande se hur bruket såg ut när det var i drift och läsa om de olika byggnaderna som fanns på den tiden.

I kartan på skylten finns Glava Glasbruks kulturstig inritad och det går att låna med sig en karta under promenaden.

På informationsskyltens baksida finns fotografier över bruket med tillhörande beskrivningar av de byggnader som fanns på bruket i slutet av 1930-talet.