En del av byggnaderna har mer information om du klickar på dem.

Bruksgården, tidigare Kontore
Förvaltas av föreningen. Här kan du bo i rum med vandrarhemsstandard.

Glashuset
Förvaltas av föreningen. Här finns festvåning i övre plan och i nedre plan finns Bruksmuseet och Hyttan med Café.

Ärlandhallen
Förvaltas av föreningen. Byggnaden används till konstutställningar och andra evenamang.

Emils affär
Förvaltas av föreningen. Emil i Sättras affär byggdes på 1920-talet. Här fanns speceriaffär och charkuteri samt en liten kiosk på andra sidan vägen.

Herrgårn
Byggnaden uppfördes under slutet av 1800-talet och fungerade som bruksdsiponentens bostad och representationsvåning tills brukets nedläggning. Byggnaden har därefter byggts om och till och skiffertaket ersatts med annat takmaterial. Huset är privatägt.

Gamla skolan
Den första skolan i Glava Glasbruk byggdes 1873 och med stora fönster enligt tidens ideal för skolbyggnader. Efter att den nya skolan uppfördes 1924 användes den gamla skolan till arbetarbostäder och är numera sedan länge privatägd med lägenheter för uthyrning.

Bakerstôga
Bakstuga som uppfördes då glasbruket anlades. Här bakade Herrgårdsfolket sitt bröd i en ugn och arbetarfamiljerna på bruket i en annan ugn. Här har mestadels bakats matbröd i ugnen som matas med björkved på båda sidor om stekhällen. Här bakar fortfarande medlemmarna i Bakerstugeföreningen bröd.

Smia
Brukets smedja uppfördes 1887 och användes som klensmedja (för mindre järn- och stålprodukter) till 1940. Alla metallverktyg som användes i glasproduktionen tillverkades här liksom reparationer till järnvägen. Byggnaden är ombyggd till privatbostad.

Torstengården
Byggdes som bostad till ingenjören på bruket. Namnet fick huset efter Torsten Weinberg som var brukets kamrer och sedermera disponent under en lång tidsperiod. Torstengården är sedan länge privatägd och genomgår en varsam renovering som bevarar husets inre och yttre som i äldre tider.

Koopera
Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1920-talet som bageri, café och läsestuga. Efter att ha varit en populär samlingsplats byggdes huset om till Konsumbutik för Kooperativa föreningen 1928 och drevs som matvaruaffär till 1980-talet. Huset är numera privatbostad.

Krusenholm
Byggdes ursprungligen på platsen Krusenholm några mil från Glava Glasbruk. Huset flyttades till Glasbruket under sent 1800-tal och byggdes på med en våning och har traditionellt skiffertak. I huset hade bruket bostäder för sex arbetarfamiljer. Huset är sedan länge privatägt och har sedan 2010 renoverats såväl interiört som exteriört åter till nära ursprungligt utseende.

Rolandsborg
I huset med det karaktäristiska tornet bodde mästarblåsaren Reinhold Creutzer.

Missionshuset
Glasbrukets ledning anvisade 1900 tomten på Sävsundsholmen där det nya missionshuet byggdes efter att det gamla blivit för litet. Huset förvaltas nu av Föreningen Sävsundsholmen. Huset är mycket välbevarat med många delar i originalskick och det för trakten typiska skiffertaket.