Mur av stenar på Vegårdsudden

Som syns på Vedgårdsudden har en mur av stenblock lagts mot Föreningen Bruksgårdens gräns. Det är inte Föreningen som gjort detta. Vi värnar fortsatt allas rätt till naturupplevelser och tillgång till stranden. Vi ska fortsätta att nyttja udden som vi alltid gjort. Allemansrätten gäller och det är fritt för alla att passera mellan stenarna då man går ner till udden eller sjön.